Hvordan blir man med i fremmedlegionen

Hvis du ønsker å bli med i Fremmedlegionen er det kun én måte å gjøre det på: forbered deg på en Frankrike-tur!

Det er mye mystikk, rykter og historier knyttet til den franske militærenheten Fremmedlegionen. Denne enheten ble dannet så langt tilbake som 10. mars 1831 på ordre fra Ludvig Fillip – året etter julirevolusjonen i Frankrike.

Årsaken til at man dannet denne militære enheten i den franske hæren var enkel: frivillige utlendinger hadde rett og slett ikke mulighet til å verve seg i de vanlige militære styrkene i landet – og da laget man i stedet for Fremmedlegionen, eller Légion Étrangère som den heter på fransk.

Se film nederst!

Franske offiserer men utenlandske menige

Som du ser av overskriften: det et franske offiserer i Fremmelegionen, men de menige mannskapene består av mange forskjellige nasjonaliteter, og dette inkluderer også franskmenn.

Det som er litt spesielt med å bli med i Fremmedlegionen er at man kan søke om fransk statsborgerskap etter å ha deltatt i 5 år i legionen.

Når man innrulleres i Fremmedlegionen skjer dette under pseudonym – altså falsk navn.

Man får tilbake identiteten sin etter det første året, og da man man ha gjennomgått RSM (régularisation de situation militaire). Man er nødt til å ha gjennomgått RSM for å kunne motta det franske statsborgerskapet.

En annen grunn til at man opprettet Legionen var at man hadde behov for styrker til å gjøre det franske koloniale imperium større. Legionen har også deltatt i en rekke kriger hvor det blant annet har deltatt europeiske stormakter, deriblant den første og den andre verdenskrig.

En av de sterke ryktene som har oppstått om Fremmedlegionen var at den tiltrakk seg leiesoldater, rømlinger og andre kriminelle. Det var en viss sannhet i dette tidligere, men nå i moderne tid gjennomføres det bakgrunnssjekker av samtlige søkere.

Hovedkvarteret til Legionen ligger utenfor Marseille, i Aubagne.

Hvordan blir man med?

Så; hvordan blir man med i Fremmedlegionen. Den ENESTE LØSNINGEN for å komme seg med i Fremmedlegionen er å banke på døren til ett av rekrutteringsentrene til Legionen.

I det øyeblikket du trer inn så er overnatting, mat og klær dekket umiddelbart av Legionen.

Det er ingen andre måter å gjøre dette på! Det finnes ingen søknadsskjemaer på nett, ingen invitasjonsbrev og ingen dokumenter fra den Franske ambassaden kan gi deg tilgang til Legionen.

Du vil bli innrullert som en singel mann selv om du er gift, og den første kontrakten du signerer varer i 5 år.

Rekrutteringsprosessen og utvelgelsen tar mellom 2-5 uker, men man sier at den eksakte tiden det tar vil være avhengig av hver individuelle kandidat. Prosessen starter når du leverer fra deg passet til en legionær på rekrutteringssenteret.

Prosessen avsluttes når du offisielt blir godtatt eller avvist. Gjennom hele denne perioden får du som sagt gratis overnatting, mat og klær.

Kandidatene som har bestått alle testene blir offisielt godtatt eller avvist hver torsdags ettermiddag. Som en frivillig har du muligheten til å spørre om å gå hjem hver morgen under rekrutteringsprosessen.

Utvelgelsessentre Fremmedlegionen

Pre-utvelgelsessentre:


PILE Paris
Fort de Nogent
Boulevard du 25 août 1944
94120 Fontenay-sous-Bois
Telefon: (33) 01 49 74 51 38


Centre de Sélection et d’Incorporation
Quartier Vienot
Route de la Légion – BP 21355
13784 AUBAGNE CEDEX
Telefon: (33) 04 42 18 12 57


Sjekk denne siden for mer informasjon.